Van graaf naar robot ‘In 800 jaar’

12 mei - 29 oktober 2022
  • Boomkwekerijenmuseum
    Reijerskoop 52
    2771 BR
    BOSKOOP

Van graaf naar robot ‘In 800 jaar’

Zou de Boskoper die emigreerde in de jaren vijftig van de vorige eeuw en nu terugkeert voor een 
nostalgisch bezoek zijn oude dorp nog herkennen? Weg zijn de meeste vollegrondskwekerijen 
met hun diverse sortiment. Weg zijn de mannen die in weer en wind met gekromde rug de grond 
bewerken. Wordt de graaf nog gebruikt om te spitten, te poten, rond te steken en te rooien? En waar 
is de bomenzoeker die in zijn kenmerkende leren jas op zijn Berini bromfiets de kwekerijen afrijdt op 
zoek naar de beste planten voor zijn baas? 

Enorme kassen belemmeren hem het uitzicht waar hij vroeger zo van genoot. In de kassen staan rijen 
potten en containers met grote aantallen planten van één soort. De kruiwagen is vervangen door de 
lopende band, de bleekschop door automatische beregening. Gewasbescherming gebeurt selectief 
en doelgericht. Met steeds minder mensen wordt hetzelfde, ja zelfs meer werk verzet. 
De verarming van het sortiment die het onvermijdelijke gevolg is van de specialisatie en de 
schaalvergroting maakt hem verdrietig. Hij begrijpt echter dat efficiëntie onvermijdelijk is als de 
kweker een goede boterham wil verdienen. 

Het Boomkwekerijmuseum toont in de expositie ‘Van graaf naar robot’ op een aantrekkelijke en leerzame manier de ontwikkeling van de automatisering en mechanisering in de boomkwekerij. De expositie is te zien van 12 mei tot en met 29 
oktober. 

Deel deze pagina