Hoe Het Rietveld Vaardorp Rietveld werd

Hoe Het Rietveld Vaardorp Rietveld werd

  • Hazerswoude-Dorp
    Rietveld 11

Eeuwen geleden was het huidige vaardorp een groot veenmoeras tussen Hazerswoude en Alphen. Vanaf de late middeleeuwen werd het ontoegankelijke drassige gebied ontgonnen. Kooikers (houders van eendenkooien), rietsnijders, vissers en turfstekers verdienden er met veel en hard werken in barre omstandigheden hun schamele boterham. Rond 1600 werden de polders samengevoegd tot één grote polder: Rietveld. Die werd drooggelegd en bemalen via de in 1648 gebouwde Rietveldse molen. Boeren en dagloners vestigden zich langs de vaart en zo ontstond een vaardorp, met een eigen karakter en eigen gebruiken. De onderlinge band was sterk, omdat men elkaar nodig had om te overleven in dit bijzondere en afgelegen gebied.

In de 20e eeuw zagen boomkwekers kansen: sierteelt had meer toekomst dan de veehouderij. In 1964 kwam er een ontsluitingsweg, aan de zuidzijde van de vaart, en 20 jaar later werd ook de noordkant via de weg ontsloten.

http://www.vaardorphetrietveld.nl/

 

Deel deze pagina