Alphen aan den Rijn is actief en ondernemend

Alphen aan den Rijn is actief en ondernemend

Alphen aan den Rijn is vooral actief en ondernemend, maar ook gemoedelijk, initiatiefrijk, betrokken, samenwerkend, pragmatisch en volhardend, dit blijkt uit de nulmeting citymarketing. Deze waarden komen terug in de top 10 associaties. Uit het onderzoek blijkt dat ‘men’ bij de gemeente Alphen aan den Rijn daadwerkelijk aan deze waarden denkt.

Merkwaarden als bouwstenen
Deze eigenschappen werden eerder al gekozen als bouwstenen in het plan van aanpak van Alphen Marketing. Aan Alphen Marketing de schone taak om bewoners, bezoekers en bedrijven te doordringen van de veelzijdige aantrekkingskracht van deze stad, opgebouwd uit een stedelijke kern, omringd door landelijke dorpen midden in het Groene Hart. 

Dr. Erik Braun van de Erasmus Universiteit heeft in opdracht van de Economic Development Board Alphen & Alphen Marketing voor de gemeente Alphen aan den Rijn een onderzoek gedaan naar het imago van Alphen aan den Rijn. Er zijn drie groepen mensen ondervraagd: inwoners van de gemeente, inwoners van de regio en inwoners van de randstad. Bij de spontane associatie werden Archeon, Avifauna en Groene Hart prominent genoemd.

De aanpak van citymarketing in Alphen aan den Rijn is veelbelovend, dat blijkt ook wel nadat Alphen Marketing eerder deze maand een e-mail binnen zagen komen met daarin de voorselectie voor de felbegeerde vakprijs ‘Nationale Citymarketing Trofee 2018’. Een grote verrassing uiteraard, en tegelijkertijd een bevestiging van de koers die wij voor citymarketing in Alphen aan den Rijn hebben ingezet. Het afgelopen jaar stond voor ons vooral in het teken van ‘durven en doen’.

De mooie woorden uit allerlei onderzoeken hebben we vertaald naar daden. We maakten keuzes en hakten knopen door. En waar we vooral in zijn geslaagd, is in het verbinden van initiatieven, evenementen en betrokken partijen die onze stad rijk is. Alphen kan haar imago nog verder verbeteren door in te zetten op recreatie.

Verbinden en elkaar ontmoeten
De AlphenLinkt hashtag, het overkoepelende logo staat symbool voor verbinding, zowel in ons concept als in de nieuwe media. Je kunt er ook de A van Alphen aan den Rijn in herkennen, de stad van verbinding. Zowel logo als concept doet recht aan de veelzijdigheid van onze stad: veranderlijk van kleur, maar steeds herkenbaar als ‘van ons’. Daardoor kunnen allerlei stakeholders uit het culturele, ondernemende, recreatieve en sociale domein gratis gebruikmaken van het zogeheten #AlphenLinkt brandbook en elkaar zo versterken. En dat heeft veel succes, dat tot op de dag van vandaag verder uitdijt. Het maakt vooral zichtbaar hoeveel de onderlinge samenwerking kan betekenen voor onze stad.

Het onderzoek van de Eramus is hier te downloaden.

Op de foto: Dr. Erik Braun, hoogleraar citymarketing aan de Erasmus Universiteit
Fotograaf: Alphens.nl EV

Deel deze pagina