Brainstormavond Alphense Feestweek levert veel nieuwe ideeën op

Brainstormavond Alphense Feestweek levert veel nieuwe ideeën op

Het initiatief om van de Alphense Dagen weer een Alphense Feestweek te maken, kwam begin juli van Evon Zevenbergen namens Nieuw Elan. Hierbij is een samenwerking gezocht met citymarketeer Daniël Othman (AlphenMarketing/EDBA), centrummanager Marc Krimpenfort (VOC), evenementencoördinator Thérèse Jacobs (gemeente) en reclameman Harold Simonis (Creatieve Geesten).

Brainstormen rond 4 thema’s
Daniël begon met een toelichting over het ontstaan van de avond. Evon vervolgde met een korte presentatie over de beweegredenen en argumenten van de vernieuwde Alphense Feestweek. Tijdens de brainstormsessie werd er gebrainstormd over 4 thema’s: historisch, groen, blauw en sociaal. Deze thema’s zijn overgenomen uit de onlangs omarmde stadsvisie van Alphen aan den Rijn.

Voordat de brainstormsessie losbarstte, werden eerst nog enkele voorbeelden aangedragen ter inspiratie. Denk aan een sloepentocht, Ter land, ter zee en in de lucht, een sporttoernooi of een kids airrun. Na de presentatie gingen alle deelnemers samen met vier initiatiefnemers van de kerngroep (Thérèse Jacobs, Marc Krimpenfort, Daniël Othman & Evon Zevenbergen) uiteen om ideeën te verzinnen voor nieuwe evenementen voor in de Alphense Feestweek.

Verschillende rondes, diverse ideeën
In de eerste ronde richtte de groepen zich voornamelijk op de thema’s historisch en sociaal en in de tweede ronde op groen en blauw. Onder het toeziend oog van een striptekenaar werden meer dan 135 ideeën op papier gezet. De essentie daarvan is terug te zien in de overzichtstekening (zie foto).

De populairste was de herintroductie van de Alphense Gondelvaart, maar dan in een nieuw jasje. Bijvoorbeeld in de vorm van een bloemencorso of een sloepentocht. Daarnaast kwamen er ook ideeën als all nostalgia, veel muziekevenementen (op het water of op één van de pleinen), een ontbijt/lunch in de Aarhof, kartrace en een vernieuwde Culinair Alphen naar voren.

Een (vernieuwde) Alphense Feestweek
Alle ideeën zijn geregistreerd en door de tekenaar verwerkt in de overzichtstekening. Uiteindelijk heeft de tekenaar een kleine 15 strips gemaakt over de ideeën die het meest binnen de groepen leefden en die de avond goed samenvatten.

Alle input van de avond is digitaal verwerkt. De kerngroep werkt momenteel richting een concept uitwerking van een (vernieuwde) ‘Alphense Feestweek’ toe. Het doel is om een concept te maken dat recht doet aan de ingebrachte punten, waar de inwoners behoefte aan hebben, en waar hopelijk (mede)organisatoren voor te vinden zijn die bepaalde initiatieven verder willen ontplooien. De kerngroep zal hierbij een adviserende rol houden.

Deel deze pagina